Čiurlionio Draugijos Senosios Varėnos Skyrius 
        


Straipsnis:

M.K.Čiurlionio gimimo vieta ir “vargoninkų namas” Varėnoje.

plačiau žiūr.--->>

Aut.: Gražina Jaronienė


Gruodžio 7 d. 17.00 val.

Varėnos muzikos mokyklos salėje vyks projekto ,,M.K.Čiurlionio kelias" pristatymas

Dalyvauja kūrybinė grupė:

Aušra Česnulevičienė
Adelbertas Nedzelskis
Jonas Bilinskas

Įėjimas laisvas


RUGSĖJO 17-18d.

M. K. ČIURLIONIO GIMTINĖJE SENOJOJE VARĖNOJE
RENGINIAI SKIRTI M. K. ČIURLIONIO METAMS

PROGRAMA

SENOSIOS VARĖNOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIOJE:

Rugsėjo 17 d.
19 val. Zofijos Vainilaitienės gobelenų parodos atidarymas.
Dalyvauja autorė Zofija Vainilaitienė, Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinės mokyklos ansamblis „Serbenta“, vadovė Irena Naujūnienė.

Rugsėjo 18 d.
11.45 val. skulptūros , skirtos M. K. Čiurlionio krikštui atminti (skulptorius Mantas Paulauskas) šventinimas.
Šventins Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Juozapas Matulaitis.

12.00 val. Šv. Mišios. Mišias aukos vysk. Juozapas Matulaitis.
Mišių metu giedos Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis).

13.00 val. 2011 metų kultūros laureatų pagerbimas. Varėnos rajono savivaldybės premijos, Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos įsteigto ženklo „Sidabrinė bitė“ įteikimas.

13.15 val. Koncertas. M. K. Čiurlionio kūrinius, kompozitoriaus Vlado Švedo XIII simfonijos „In memoriam M. K. Čiurlionis“ I dalį „Perlaužtas kryžius“, III dalį "Gyvenime palauk" atliks Lietuvos kamerinis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Sergejus Krylovas, vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė ir Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas prof. Petras Bingelis.

Renginio organizatoriai - Varėnos savivaldybė, Varėnos kultūros centras, Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, M. K. Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius, A. Ryliškio vidurinė mokykla, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Renginio partneriai: Lietuvos nacionalinė filharmonija
Kauno valstybinė filharmonija


Varėnos muzikos mokykla (Vytauto g. 29 ) 2011 Rugsėjo 8d. (ketvirtadienis), 17.00 val.

„M.K.Čiurlionis tavo krašte”.
2011 metai ypatingi - minime M. K. Čiurlionio 100 mirties metines

M. K. Čiurlionis (1875 m. rugsėjo 22 d. – 1911 m. balandžio 10 d.) - kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas. M. K. Čiurlionis - simbolistas, pirmasis iš lietuvių savo kūryboje atskleidęs abstrakčiojo meno savitumą. Jis – amžino gėrio ir grožio kūrėjas, dailininkas ir muzikas. Būdamas menininkas ir visuomenės veikėjas, skleidė savitą filosofinį ir humanistinį požiūrį į gyvenimą bei vertybes. M. K. Čiurlionis dažnai krimtosi, kad negali savęs visiškai išreikšti.

PROGRAMA:

MUZIKA

Viktoras Paukštelis (fortepijonas) - „Tai ypač jautrus menininkas, su kuriuo dirbti yra didelis malonumas. Jis pasižymi išskirtinai intelektualiomis kūrinio formos paieškomis, garsu pilnu tūrio ir erdvės bei turtinga, iškalbinga atlikimo technika“, – taip Viktorą Paukštelį apibūdino žymus pianistas, profesorius Jean Marc Luisada.

Martynas Vytas (altas) - Martynas Vytas – naujos kartos altistas, šiuo metu studijuojantis magistrą Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje. Alto grojimo subtilybes, kurios visuomet labai praverčia, jam perdavė tėvas. Martynas Vytas pasižymi itin ekspresyvia grojimo maniera, jausmingumu ir muzikalumu.

Dovydas Kiauka (fortepijonas) - muzikiniais gabumais apdovanotas B. Dvarionio dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtinis. Labai teigiamai įvertintas keliuose konkursuose. Dešimtmetis Dovydas per muziką po truputį atranda save ir savo kūrybinį kelią.

M. K. Čiurlionis - preliudas d-moll VL239
F. Chopin - baladė g-moll op.26, nr.1
A. Scriabin – etiudas Fis-dur, op. 42, nr. 4
A. Šenderovas - „M. K. Čiurlionio eskizai“: Varpas, Angelas, Gintaro Rūmai, Vinjetė liaudies tema
Vytautas Paukštelis - „Maim-shamayim“ (kūrinys "Vanduo - dangus" parašytas senovės žydų muzikos tematika - skiriamas M. K. Čiurlionio 100 mirimo metinėms. Neatsitiktinai pasirinkta ir jūros tema - bangos, ramybė, išsekimas ir tyla.
Kūrinys parašytas altui ir fortepijonui. Pastarojo partiją atliks Viktoras Paukštelis.)
J. A. Benda - Grave
D. Scarlatti - sonata d-moll K.9

DAILĖ

Renginio metu numatoma kaupiamoji M. K. Čiurlionio paveikslų - reprodukcijų ekspozicija.
Tikslas – besidominčius supažindinti su M. K. Čiurlionio simbolizmo apraiškomis, idėjomis dailės kūriniuose.

ŽODIS

M. K. Čiurlionio laiškų ištraukas, kurios atvers M. K. Čiurlionio vidinius rūpesčius ir išgyvenimus, skaitys aktorė Irma Bogdanavičiūtė


SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS M.K.ČIURLIONIO GIMTINĖS SENOSIOS VARĖNOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIOJE

"Kas tai yra muzika? Muzika tai dievų kalba, jinai stebuklus daranti... Užgimė ji drauge su žmogaus siela ir yra tai jo svarbiausioji ir pirmutinė kalba..." ( Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 1910 m.)

Jau penkiolikti metai, kai Lietuvos Muzikų Rėmimo Fondas , bendradarbiaudamas su Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrium, rengia sakralinės muzikos valandas M.K.Čiurlionio gimtinės Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Jos vyksta sekmadieniais Šv.Mišių metu ir derinamos su M.K.Čiurlionio jubiliejinių datų minėjimais. Bažnyčioje įvyko apie 70 profesionalių atlikėjų koncertų. Renginių atlikėjai - žymiausi respublikos vokalistai,vargonininkai, instrumentalistai, chorai.Renginių globėjas Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas – kun. Pranciškus Čivilis. Šios valandos didina renginių dvasingumą,iškilmingumą, supažindina su Šalies meno meistrais, tuo vaidina didelį visuomenės auklėjimo vaidmenį.

Koncertų anonsas:

2011 m. liepos 03 d.
R. Beinaris (obojus) ir G. Kviklys (vargonai)
Programoje M. K. Čiurlionio, J. S. Bacho, W.A. Mozarto,A. Marcelo, V. Striaupaitės- Beinarienės kūriniai

2011m. rugpjūčio 28 d.
V. Gurstis (fleita) ir Virginija Survilaitė (vargonai) Programoje M.K.Čiurlionio, D. Vipoli, A.Vivaldi, W.A. Mozarto kūriniai

2011 rugsėjo 18 d.
M.K.Čiurlionio gimimo metinėms paminėti skirtuose mišiuose ir labiausiai nusipelniusiųjų Varėnos rajono kultūrai žmonių apdovanojimo ceremonijos metų koncertuos Kauno valstybinis choras vadovaujamas profesoriaus P. Bingelio.

2011 spalio 01 d.
Minint M. K. Čiurlionio krikšto dieną bažnyčioje mišių metų giedos Varėnos muzikos mokyklos jaunių choras ,vadovaujamas mokyt. I. Zalanskienės


Fortepijono muzikos valanda, skirta M.K. Čiurlionio 100 – tosioms mirties metinėms

2011-uosius metus Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) paskelbė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metais. Tai proga ir savotiškas paskatinimas visiems, kurie domisi menu, dar kartą įsižiūrėti į šio menininko pavekslus, paklausyti jo sukurtos muzikos. plačiau žiūr.--->>


Tarptautinis festivalis- konkursas ,,Skambančios spalvos“- 2011

Tarptautinės dienos išvakarėse, balandžio 14 d., Varėnos muzikos mokykloje buvo įžiebta įspūdinga meno liepsna – tarptautinis festivalis- konkursas ,,Skambančios spalvos“. Jau trečią kartą organizuojamas festivalis populiarina ir atgaivina iškilių lietuvių meno, kultūros asmenybių vardus bei datas.

plačiau žiūr.--->>


VARĖNOS MUZIKOS MOKYKLA
Festivalio / Konkurso „SKAMBANČIOS SPALVOS“

PROGRAMA

2011-04-14 Varėna

9.00 – 10.00 registracija
9.00 – 10.30 repeticijų laikas gyvos eilės principu
10.00 - 10.30 parodų atidarymai ir Tarptautinio dailės konkurso/festivalio „skambančios spalvos“ laureatų apdovanojimai
10.30 – 13.00 festivalio „skambančios spalvos“ atidarymas ir konkurso pradžia
13.00 – 14.00 pietų pertrauka
14.00 – 16.00 konferencijos pranešimai tema: „Lietuvos muzikos ir meno mokyklų atsiradimas, jų istorija ir problematika“
16.00 - Respublikinio pianistų ir solistų konkurso/festivalio „skambančios spalvos“ laureatų apdovanojimai ir renginio uždarymas

plačiau apie Tarptautinį Konkursą - Festivalį „SKAMBANČIOS SPALVOS“ skirtą Varėnos muzikos mokyklos 45-mečiui paminėti žiūr.--->>


Balandžio 10 d. 12 val . Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje bus minimos M. K. Čiurlionio 100 –sios mirties metinės.

Giedos Tarptautinių konkursų laureatė

Sigutė Trimakaitė.

Programoje: M. K. Čiurlionio, F. Schuberto, R. Schumano , E. Sotie, F. Bajoro, V. Germanavičiaus , J. Juozapaičio ir kitų kompozitorių kūriniai.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

Organizatoriai -
Varėnos muzikos mokykla
Varėnos kultūros centras
M. K. Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius

Renginio globėjas –
kun. Pranciškus Čivilis Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas


Varėnos muzikos mokykla
2011 m. balandžio 5 d. 16 val.

Fortepijono muzikos valanda, skirta M.K. Čiurlionio 100 – osioms mirties metinėms

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Fortepijono katedros profesorė, M.K.Čiurlionio draugijos narė

ALDONA ELEONORA RADVILAITĖ

Programoje M.K. Čiurlionio ( 1875-1911 ) kūriniai


SOFIJA GIMBUTAITĖ (1869-1911)

( Straipsnis skiriamas M.K.Čiurlionio 100-sioms mirties metinėms)

plačiau žiūr.--->>


Rugsėjo 30d. 12val. Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionaliųjų teatrų festivalio atidarymas Šv.Mišiomis Senosios Varėnos bažnyčioje.

Dalyvauja buvę režisierės studentai, bendradarbiai, M.K.Čurlionio styginių kvartetas ir solistė Judita Leitaitė (sopranas).


Varėnos muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai M. K. Čiurlionio atminimo renginyje Sankt - Petergurge

2010 metų rugsėjo 29 dieną 16 valandą Rusijos šiaurės sostinėje Sankt – Peterburge Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas, Vasiljevsko salos valstybinės organizacijos ,,Jaunimo namai”, ,,Tautų namai”, lietuvių etninės kultūros mokykla ,,Vyturėlis” vykdys kulturinio bendradarbiavimo programą ,,Susipažįnkime su Lietuva”. Jaunimo organizacijoms, menininkams ir miesto gyventojams Jaunimo namuose rengiamas kūrybos vakaras ,,Čiurlionio motyvais”, skirtas M. K. Čiurlionio 135-tosioms gimimo metunėms. Vakaro pradžioje M. K. Čiurlionio preliudus skambins tarptautinių konkursų laureatė Olesia Morozova. Renginyje bus rodomi videofilmai apie genialaus menininko gyvenimą ir kūrybą. Vakarą vainikuos Varėnos muzikos mokyklos mokinių ir Sankt- Peterburgo jaunųjų talentų tapybos darbų paroda M.K.Čiurlionio simfonijų ,,Jūra” ir ,,Miške” motyvais. Į Sankt – Peterburgo M. K. Čiurlionio atminimo renginį iškeliavo 78 Varėnos muzikos mokyklos moksleivių darbai.


2010 m. rugsėjo 19 d. Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios parodų salėje pristatyta visuomenei Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojo Lietuvos fotografo Algimanto Čeniausko paroda. Joje eksponuojama nedidelė dalis fotografijų ciklo ,,Skaudžios žemės vaikai“. Menininko nuotraukuose užfiksuoti kaimo žmonių pertretai, buities vaizdai, peizažai, įamžinti nueinančios į praeitį Lietuvos kaimo ir tautos istorijos momentai. 2010 m. rugsėjo 19 d., minint M. K. Čiurlionio 135 –ąsias metines, už nuopelnus rajono kultūrai Algimantas Černiauskas buvo apdovanotas ,,Sidabrinės Bitės“ premija ir ženklu.


2010 m. rugsėjo 19 d. 12 val., minint M.K.Čiurlionio 135 - ąsias metines, Senojoje Varėnoje šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje po šv. Mišių labiausiai rajono kultūrai nusipelniusiems žmonėms bus įteikta savyvaldybės premija ir Varėnos rajono ir meno tarybos įsteigtas ženklas ,,Sidabrinė bitė". Šv. Mišių metų giedos Vilniaus miesto savivaldybės choras ,,Jauna muzika", choro meno vadovas Vaclovas Augustinas. Bažnyčios parodų salėje bus atidaryta tautodailininkės Danos Baronienės paroda M.K.Čiurlionio tematika.


Šių metų rugsėjo mėnesio I-ją savaitę (apie 7 dieną) sukanka 95 metai, kai I-jo Pasaulinio karo gaisrai sudegino Varėną ir I-ją Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčią (kurioje 1875.10.01. buvo pakrikštytas M.K.Čiurlionis).

Apie gaisrų ir kovų datą galima susidaryti vaizdą iš Glūko kapinėse palaidotų karių kapų paminklų įrašų: 1915 m. rugsėjo 7-sios dienos data yra ant daugumos ten palaidotų karių paminklų.


2010.08.22d. Senosios Varėnos bažnyčioje įvyko Lietuvos muzikų rėmimo fondo šefuojamas sakralinės muzikos koncertas iš ciklo "Čiurlioniškąją stygą palietus".
Koncertavo Regina Maciūtė (sopranas), Laura Zigmantaitė ( mecosopranas), Gediminas Kviklys ( vargonai).
Programoje - M.K.Čiurlionio , J.Bacho, A.Vivaldi kūriniai.


2010.07.10. Pravesta ekskursija Japonijos žurnalistams iš Tokijo. Žurnalistai supažindinti su M.K.Čiurlionio gimtine. Jų vadovė Yuri Amano yra mėnesinio meno žurnalo "The Geijutsu Shincho" leidėja. Svečiai rinko duomenis, fotografavo su M.K.Čiurlionio biografija susijusius objektus savo leidžamo žurnalo š.m. rugsėjo mėnesio numeriui. Užmegzti ryšiai ir su svečius globojusiu VDU Azijos studijų centro japonistikos klubo "HASHI" vadovu Ignu Sakalausku.


2010.07.04. Senosios Varėnos bažnyčioje įvyko Lietuvos muzikų rėmimo fondo šefuojamas sakralinės muzikos koncertas iš ciklo "Čiurlioniškąją stygą palietus".

Koncertavo Laima Domikaitė (mecosopranas) ir Živilė Survilaitė (vargonai). Skambėjo M.K.Čiurlionio, G.F.Handelio, A.Vivaldžio kūriniai.


ŠVENTĖ SENOJOJE VARĖNOJE

Šiais metais birželio 13 d. Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko iškilmingos Šventosios Mišios, kurių metu didelis būrys Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos trečios klasės mokinių pirmą kartą priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą. Juos ruošė mokytoja Dalia Stramkauskienė.

plačiau žiūr.--->>


2010.06.17. Marcinkonių etnografinėje sodyboje - muziejuje (Miškininkų g.3, Marcinkonys) 18 val. vyks žurnalisto, leidėjo Danieliaus Mickevičiaus knygos "Kaip tiltelis iš širdies į širdį" pristatymas.


2010.06.03. Vyko integruota lietuvių kalbos ir dorinio mokymo pamoka Andriaus Ryliškio 11-12 klasių mokiniams, kurią organizavo lietuvių kalbos mokytojos Leokadija Balkuvienė ir Milda Letkevičienė bei tikybos mokytoja Dalia Stramkauskienė. Renginys vyko Senosios Varėnos bažnyčioje.

Pamokos pradžioje buvo pasveikintas klebonas kunigas Pranciškus Čivilis,- LŽŪM organizuoto konkurso "Kaimo spindulys 2010" laureatas kaimo dvasininko nominacijoje.

Apie renginį mokinė Greta Lapurkaitė parašė išsamų straipsnį "Ko mus moko Šventasis Raštas" Straipsnis publikuotas "Giružyje" : "Giružis". 2010 m. birželio 11d., Nr.43 (695), 3 psl.


2010.06.01. Lankėsi Druskininkų garbės pilietis čiurlionietis Adalbertas Nedzelskis, padovanodamas savo paruoštą knygą apie dailininką Algimantą Švėgždą: "Algimanto Švėgždos viešnagė Druskininkuose" (M.K.Čiurlionio draugijos Druskininkų skyrius,2008), o taip pat poetės Stasės Gaižauskaitės -Sidabrienės knygą "Stoviu aš ir mėnulis ir klevas", (iliustracijos Adalberto Nedelskio, Kaunas, 2007)


2010.05.30. Senosios Varėnos bažnyčioje po Šv.Mišių kaimo bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų ("Caritas" ir ČDSVsk) vardu pasveikintas klebonas kunigas Pranciškus Čivilis kaip Šalies šviesuolis kaimo dvasininkų nominacijoje.


2010.05.27. Perlojoje įvyko Kaišiadorių vyskupijos "Caritas" organizacijos konferencija, kurioje pagerbtas ir pasveikintas kaimo šviesuolis kunigas Pranciškus Čivilis.


2010.05.24. Kauno filharmonijoje simboline "Pavasario angelo" skulptūra apdovanotas Senosios Varėnos klebonas kunigas Pranciškus Čivilis, kaip laureatas LŽŪM organizuoto konkurso "Kaimo spindulyts 2010", kaimo dvasininko nominacijoje.

Pasaulinių karų sunaikintų 2-jų bažnyčių vietoje kunigo Pranciškaus Čivilio iniciatyva pastatyta bažnyčia, atspindinti čia gimusio ir krikštyto Tautos genijaus M.K.Čiurlionio kūrybos dvasią. Savo gyvenime, praktinėje veikloje kunigas Pranciškus Čivilis yra krikščioniškosios meilės žmogui pavyzdys.


M.K.Čiurlionio fondas kartu su Rusijos ambasada kviečia Senosios Varėnos M. K. Čiurlionio draugiją (2asm.) į titulo "Šviesuoliai 2010" suteikimo šventę Vilniaus Rotušėje.

Padidinti--->>

VIII tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“

2010 m. birželio 20 - rugsėjo 22 d. 2010 metų aštuntasis tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ truks nuo birželio 20 iki rugsėjo 22 dienos. Festivalis bus skirtas M.K.Čiurlionio 135-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui, todėl jis įgauna ypatingą svarbą. Jo programa bus praturtinta iškilesniais renginiais, dalyvaus reikšmingesni meniniai kolektyvai. Pagrindiniai Festivalio akcentai bus: festivalio Pradžios šventė (birželio 20 d.), M.K.Čiurlionio Studijų savaitė, Smuiko muzikos šventė ir smuikininkų meistriškumo mokykla (rugpjūčio 1-7 dienomis) bei festivalio Pabaigos šventė (per M.K.Čiurlionio gimtadienį rugsėjo 22 d.).

Senosios Varėnos Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje mišių metų sakralinę muziką atliks: 2010 - 07 - 04 d. Laima Domikaitė ( mecosopranas) ir Živilė Survilaitė (vargonai)
2010 - 08 - 22 d. Irena Zelenkauskaitė (sopranas) ir Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)


2010.05.21. Varėnos muzikos mokyklos jaunių choras "VARĖNĖ" (vadovė -Ilona Zalanskienė, koncertmeisterė -Laima Petruškevičienė) M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus darbuotojų kvietimu koncertavo Druskininkų visuomenei, pažymint gegužės 18-ją -tarptautinę muziejų dieną.
Mokiniai aplankė M.K.Muziejų ir V.K.Jonyno galeriją, tuo praturtindami savo žinias apie šiuos iškilius menininkus.


2010.05.02. MOTINOS DIENA Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

12 val . Šv. Mišias aukos klebonas kun. Pramciškus Čivilis
Giedos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos mokinių choras.

Organizatorė ir koncertmeisterė Irena Naujūnienė.


2010.04.13. M.K.Čiurlionio mirties 99-jų metinių minėjimas - poezijos valandėlė - Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniams.
Renginys vyko Balio Gražulio bibliotekoje, organizatorės - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Leokadija Balkuvienė ir vyr.bibliotekininkė Rima Vainalavičienė.
Skaityti lietuvių poetų eilėraščiai M.K.Čiurlionio kūrybos motyvais.
Apžvelgta M.K.Čiurlionio žodinė kūryba ir Vytauto Nistelio čiurlionistika.
Aplankytas M.K.Čiulionio atminimo kambarys.


2010.04.10. Vyko M.K.Čiurlionio mirties 99-jų metinių paminėjimas Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje prie Irenos Naujūnienės sukurtų ir dailininkės Linos Čenienės apipavidalintų M.K.Čiurlionio žodinės kūrybos stendų muzikos kabinete.

Organizavo Irena Naujūnienė.


2010.03.20. Varėnos kultūros centro parodų salėje (J.Basanavičiaus g. 17) atidaryta Kauno tautodailininkės Danos Baronienės tapybos darbų paroda.

Kaip teisingai "Giružyje" (210.03.19.) korespondentė Romana Vaičkutė pristatė dailininKę, tai talentas iš Dievo. Jos saviti, gilūs, kupini simbolių, šilti ir teigiama energija pulsuojantys paveikslai savo dvasingumu artimi M.K. Čiurlionio kūrybai.

Dailininkė mielai sutiko suorgaqnizuoti savo naujų paveikslų kūrybinę parodą, tarp jų ir ciklą M.K.Čiurlionio kūrinių temomis Senosios Varėnos žmonėms bažnyčios kultūrinių renginių salėje.


2010.03.16. Jubiliejinė kūrybos paroda Justino Marcinkevičiaus 80-tojo gimtadienio priminimui: "Pasemsiu širdį žodžių iš meilės ir kanrybės".

Šią parodą Balio Gražulio bibliotekos stenduose paruošė Rima Vainalavičienė.


"Giružis",2010.03.23.,psl.I.

Iš mūsų rajono -du " Kaimo spinduliai"

Kaip ir kasmet, Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą "Lietuvos kaimo spindulys 2009" ir simboliniais konkurso Pavasario angelais apdovanos vienuolika laureatų. Komisija iš daugiau nei 400 kandidatų išrinko 33 verčiausius pagarbos ir nusprendė, kad šiemet galutinį žodį tars ne ji, o jūs - visi Lietuvos žmonės. Tarp 33 konkursui "Lietuvos kaimo spindulys 2009" pasiūlytų labiausiai nusipelniusių ir šviesiusių kaimo žmonių į antrą turą pateko trys kaimo šviesuoliai iš Varėnos rajono: nominacijoje "Kaimo dvasininkas" - kunigas Pranciškus Čivilis;

plačiau žiūr.--->>


2010.03.02. Balio Gražulio bibliotekoje paruošta jubiliejinė Algimanto Baltakio kūybos paroda -"Daina - poezijos sparnai"- jo 80-tojo gimtadienio proga.

Organizatorė - Rima Vainalavičienė.PARODA.
ALBUMO PRISTATYMAS VISUOMENEI

Vasario 12 d. 16 val Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėje (J.Basanavičiaus g. 17) įvyks ČDSVsk nario VALENTINO ALGIRDO KALIŪNO kūrybos parodos atidarymas ir albumo pristatymas.


2010-ji metai ČDSV skyriui JUBILIEJINIAI: sukanka 15 metų nuo jo įkūrimo.


2009.12.31.

PADĖKOS VALANDA

18 val. Senosios Varėnos Šv.Arkangeo Mykolo bažnyčioje klebonas kunigas Pranciškus Čivilis aukos Šv. Mišias už visus gyvuosius ir jau mirusiuosius šios šventovės kūrėjus


2009.12.10.

BALIUI GRAŽULIUI - 95-eri

Rašytojas, patriotas Balys Gražulis gimė Varėnoje 1914 m. gruodžio 10-ją. Šio jubiliejaus proga mokytoja lituanistė Leokadija Balkuvienė drauge su bibliotekininke Rima Vainalavičiene suorganizavo A.Ryliškio 11-jų -12-jų klasių mokiniams pamokų ciklą Balio Gražulio gyvenimo ir kūrybos tema. Pamokos vyko 10.21., 10.23. ir 11.13. dienomis M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje prie Balio Gražulio gyvenimą iliustruojančio stendo. ( Balys Gražulis mirė 1994.04.02. Flinto mieste, JAV. Taigi, š.m. 04.02-ją sukako 15 metų nuo jo mirties.)


2009.11.22. Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčios 15-os metų pašventinimo po jos atkūrimo minėjimas.

Iškilmingas Šv.Mišias aukojojo ekscelencija vyskupas Juozapas Matulaitis ir klebonas kunigas Pranciškus Čivilis su svečiais kunigais : kūrijos kancleriu Gediminu Tamošiūnu, Merkinės dekanu Robertu Rumšu, Nemunaičio klebonu Gediminu Mieldažiu, Gegužinės ir Palomenės klebonu Darium Vėlyviu. Jubiliejui skirtą homiliją skaitė vyskupas Juozapas Matulaitis.Giedojo "Varpilės" choras, vadovaujamas Ramonos Velžienės ir svečių iš Vilniaus "Guostės" ansamblis, vadovaujamas Gabrielės Rastenytės.

Po Šv.Mišių bažnyčios klebonas kunigas Pranciškus Čivilis, įteikdamas originalius suvenyrus ir gėles, padėkojo visiems, padėjusiems čia pasaulinių karų sunaikintų bažnyčių vietoje atkurti dvasinės kultūros šventovę. Šventės dalyviaii pakviesti aplankyti jubiliejinę parodą žemutinėje salėje. Visus ten sutiko "Guostės" ansambio šventinis koncertas ir parapijiečių suruoštos vaišės.

Žiūr. 2009m. renginių galeriją--->>


Lapkričio mėn. 22 d., sekmadienį, M.K.Čiurlionio gimtinės Senosios Varėnos bažnyčia švęs 15-tųjų metinių pašventinimo po jos atkūrimo jubiliejų. Iškilmės prasidės 12 val. Šv.Mišiomis, kurias aukos Jo ekscelencija vyskupas Juozapas Matulaitis ir svečiai kunigai. Iškilmių programa bus tęsiama žemutinėje kultūrinių renginių salėje.


Bažnyčios klebonas kun. Pranciškus Čivilis


2009.09.27. Mykolinės,M.K.Čiurlionio krikšto 134 -sios metinės.
Po Š.Mišių bažnyčios šventoriuje bus šventinamas Šv.Mergelės Marijos paminklas.


2009.09.22. M.K.Čiurlionio 134-jų gimimo metinių proga 2009-jų metų "Sidabrinės bitės" ir savivaldybės kultūros premijos laureatėmis tapo

Sofija Vainilaitienė - dailininkė

Regina Svirskienė - Varėnos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Žiūr. 2009m. renginių galeriją--->>

2009.09.20. M.K.Čiurlionio 134-jų gimimo metinių minėjimas.

12 val Šv.Mišias Senosios Varėnos bažnyčioje aukojo klebonas kun.Pranciškus Čivilis. Jų metu sakralinės muzikos kūrinius atliko:
Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas)
Ramūnas Urbietis (baritonas)
Bernardas Vasiliauskas (vargonai)
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos styginis kvartetas

Programoje atlikti M.K.Čiurlionio, G.F.Handelio, G.Giordani, A.Caldaro kūriniai
(Atlikėjus remia Lietuvos Muzikų rėmimo fondas)

Po Šv.Mišių -minėjimo akcentas - 2009-jų metų "Sidabrinės bitės" ženklo ir premijos įteikimas kultūrinės veiklos žymūnams.


2009.09.05. Šeštajame "Senųjų-naujųjų" dzūkų susitikime, tradiciškai vykstančiame Marcinkonyse, su originalia programa dalyvavo ČDSVsk narės Irenos Naujūnienės vadovaujamas "Serbentos " ansamblis.

2009.09.06. vyko Senosios Varėnos - kryžiaus, žyminčio M.K.Čiurlionio gimtinės ribą, skirtą Šv.Pranciškui (su jame įrašyta "Kūrinijos giesme") šventinimas. Šv.Mišias aukojo klebonas kun.Pranciškus Čivilis.
Grojo ir giedojo ansamblis "Kankleliai".
Šventės organizatorius -profesorius angiochirurgas Giedrius Uždavinys.

Kryžiaus istorija:
Prano Uždavinio (Giedriaus Uždavinio tėvo) pastatytas 1940 m.
Sovietų valdžios nugriautas 1958 m.
Sūnaus Giedriaus lėšomis atstatytas 1989 m., atnaujintas 2009 m.
Kryžiaus meistras-skulptorius Antanas Česnulis
Kalvis Vytautas Jarutis
Atstatymo projektą rėmė Beata Molytė , Varėnos rajono savivaldybė


2009.09.01. Mokslo metų pradžia - neeilinė šventė Senojoje Varėnoje. Rugsėjo pirmąją Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir svečiai pirmą kartą susirinko paminėti miestelio bažnyčioje.

plačiau žiūr.--->>


2009.09.01. Varėnos kultūros centro parodų salėje atidaryta Mindaugo Siudiko tapybos darbų paroda. Eksponuojama virš 20 darbų , daugiausia nutapytų mūsų gimtojo krašto motyvais.


2009.08.30. Respublikoje keliaujančio Jaunimo kryžiaus išleistuvės.


2009.08.28. Respublikoje keliaujančio Jaunimo Kryžiaus sutiktuvės Senosios Varėnos bažnyčioje.Tautiniais rūbais pasipuošęs ansamblis "Serbenta", vadovaujamas Irenos Naujūnienės.


2009.08.19. Marcinkonių nacionaliniame parke pradėti ekskursijų vadovų kursai, kurių lankytojams bus suteikiama ekskursijų vadovų kvalifikacija. Juos lanko ir ČDSVsk pirmininkė Elvyra Sinkevičienė.


2009.07.02. Kunigo Vyto Bučinsko išleistuvės. Atsisveikinimo Šv. Mišias aukojo kunigas Vytas Bučinskas su klebonu Pranciškum Čiviliu, jų metu giedojo ansamblis "Serbenta", vadovaujamas Irenos Naujūnienės. Padėkos žodį tarė "Caritas" pirmininkė Danutė Petrauskienė.


06.27.15 val. Druskininkuose M.K.Čiurlionio namuose vyko tradicinio festivalio "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu atidarymas".


Menų vasara

Savaitgalį Druskininkuose prasidėjo menų festivalis "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu". Iki rugsėjo 22-osios, M.K.Čiurlionio gimimo dienos, truksiantis festivalis pakvies į 40 renginių.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais kiekvieną sekmadienį sakralinė muzika skambės Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje - sakralinės muzikos valandų ciklo "Čiurlioniškąją stygą palietus" koncertuose dalyvaus garsūs Lietuvos atlikėjai, o sakralinės muzikos valandas ves muzikologas Vaclovas Juodpusis. Sakralinės muzikos valandos vyks ir Senosios Varėnos bei Liškiavos bažnyčiose.

"Giružis",2009.06.30.,Nr.48 (602)


06.26. 16 val. Varėnos kultūros centro parodų salėje (J.Basanavičiaus g.17) vyko ČDSVsk nario Mindaugo Siudiko tapybos darbų parodos atidarymas

Vėl varėniškio tapybos paroda Praėjusį penktadienį Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėje vyko jau tradicine tapusios Mindaugo Siudiko tapybos darbų parodos atidarymas. (plačiau - žiūr...) Tapytojas nuo 1991 m. dirba mokytoju Varėnos muzikos mokyklos dailės skyriuje ir kasmet rengia parodas Varėnos kultūros centro parodų salėje. Nuotaiką parodos atidarymo metu kūrė Irena Naujūnienė ir Kęstutis Tareila, atlikę ne vieną gražų romansą. Parodos dalyviai sveikino autorių , linkėdami kūrybinio įkvėpimo ir neišsenkančios energijos. Mindaugas Siudikas visuomet gilinosi į peizažo žanrą, stengėsi kūrybiškai perteikti Varėnos apylinkių ir vietovių nuotaiką įvairiais metų laikais. Ieškoma naujų išraiškos būdų. Ir ši paroda taip pat nėra išimtis. Paveiksluose - Ūlos upė, Varėnos tvenkinys, jūra, kelias į Matuizas... Parodoje eksponuojami 1993-2009 m. darbai, dominavo pastarųjų 2-3 metų laikotarpio paveikslai. Pasak autoriaus, "dažniausiai darbai buvo tapomi realistine forma arba stiliumi, bet neišvengta modernizmo detalių".

Jolita Milinavičiūtė, Merko kraštas. 2009.06.30., Nr.50 psl.4.


2009.05.30. “Poezijos pavasarėlis” M.K.Čiurlionio gimtinėje Apie renginį pateikiame Jono Staliulionio straipsnį: 2009.06.05, “Merkio kraštas”, Nr.44 psl.6.

DAINŲ IR EILĖRAŠČIŲ ATLAIDAI

Dar pats “Poezijos pavasario” almanachas, išleistas vos 800 egz. tiražu, nebuvo pasiekęs nei Varėnos knygyno, nei bibliotekų, bet dzūkai jau spėjo surengti poezijos skaitymus Panaroje, Merkinėje, Pauosupėje, o gegužės 30 dieną – poezijos atlaidus Senojoje Varėnoje.

plačiau žiūr.--->>


2009.05.22. Pravesta ekskursija Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokytojų ir moksleivių 42 asmenų grupei .Tema - “Čiurlionį menančios vietos Varėnoje”. Svečiai supažindinti su Senosios Varėnos bažnyčia, skulptūrų parku, M.K.Čiurlionio atminimo kambariu. Ekskursiją vedė Gražina Jaronienė.


2009.05.03. Motinos dienos pagerbimas Senosios Varėnos bažnyčioje

Renginį organizavo Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius, Caritas organizacija ir A. Ryliškio vidurinė mokykla, visapusiškai remiant ir pritariant bažnyčios klebonui kunigui Pranciškui Čiviliui. Pradinių klasių vaikų piešiniais bei nuostabiomis pavasario gėlėmis karitiečių papuoštoje bažnyčioje rinkosi šventiškai nusiteikę parapijiečiai.(Vaikų piešinių parodos vadovės -Vaida Miškinienė,Genutė Bartkevičienė, Danutė Stankevičienė ir Ona Junevičienė). Dar iki Šv. Mišių ČDSVsk nariai Irena Naujūnienė ir vargonininkas Kęstutis Tareila užvedė “Viešpaties Angelo” giesmę mirusiųjų Motinų atminimui. Jiems pritarė A.Ryliškio vidurinės mokyklos choristai bei parapijiečiai. Šv.Mišias aukojo klebonas kunigas Pranciškus Čivilis su kunigu rezidentu Vytu Bučinsku. Proginį pamokslą pasakė klebonas . Šv.Mišių metu giedojo A.Ryliškio vidurinės mokyklos choras; pritariant vargonams, jis išpildė ir Šv. Marijos litanija. Po Šv mišių didžiulis jungtinis A.Ryliškio vidurinės mokyklos ir vaikų darželio “Nykštukas” 40-ties vaikų choras, išsi rikiavęs prieš altorių,padovanojo parapijos motinoms nuostabų koncertą, gražiausiomis dainomis išreikšdamas savo meilę Mamoms. Tai nepailstančios mokytojos Irenos Naujūnienės dėka Senoji Varėna gali džiaugtis ir didžiuotis, kad per vaikų darželį ir mokyklą taip nuoširdžiai krikščioniškai ugdoma jaunoji Senosios Varėnos giedorėlų karta.


ČDSVsk interneto svetainės Galerijoje demonstruojamas video filmas:
Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia 2006.10.01.
Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai
M.K.Čiurlionio krikšto 131-ųjų metinių minėjimas
Bažnyčios vitražų (autorius Vytautas Švarlys) šventinimas
Vytauto Švarlio kūrybos paroda
Renginių metu giedojo choras "Varpilė" (vadovė R.Velžienė),
Folkloro ansamblis "Serbenta" (vadovė Irena Naujūnienė)

Plačiau žr-->

Trukmė:67min. Kamera, montažas: Gintaras Jaronis


2008.04.25. Varėniškiai dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos "CARITAS" organizacijos 20-ties metų jubiliejaus minėjimo šventėje-konferencijoje

Kaišiadorių vyskupijos parapijose veikia 36 Caritas grupės, vienijančios 335 savanorius.Šioje konferencijoje dalyvavo visų dekanatų - Alytaus, Elektrėnų, Kaišiadorių, Merkinės, Molėtų, Stakliškių, ir Širvintų atstovai.

Iš Senosios Varėnos vyko septynių asmenų delegacija, vadovaujama Caritas pirmininkės Danutės Petrauskienės. Buvo aplankyta Kaišiadoryse veikusi liaudies meistrų mugė, susipažinta su vyskupijos katedros aplinkos meniniais architektūriniais kūriniais.

Plačiau žr-->


Lietuvos šviesuolis- Pranciškus Čivilis

Straipsnis paskelbtas www.ciurlioniofondas.lt

Trijų parapijų ir Senosios Varėnos klebonas kunigas Pranciškus Čivilis yra neeilinė asmenybė: šviesaus veido ir šiltos širdies jis lyginamas su šviesios atminties monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. Pranciškus Čivilis vadinamas čiurlioniškosios „procesijos“, kuriančios gėrio, grožio ir taikos pasaulyje vedliu.

Plačiau žr-->


Gegužės 15 d.15 val. M.K.Čiurlionio kambaryje vyks popietė vaikams “Laiškai iš žaliojo pasaulio” – Leonardo Grudzinsko 70-mečiui. Organizatorė Rima Vainalavičienė


Balandžio 15 d. M.K.Čiurlionio kambaryje įvyko popietė vaikams “Laimės žiburio šviesa”. Rašytojui Jonui Biliūnui 130 metų. Organizavo Rima Vainalavičienė


PADĖKA

Širdingai dėkojame mūsų veiklos rėmėjoms - Ramutei Ramunienei (nusipelniusi prancūzų kalbos vertėja) ir Jonei Ramunytei (dailininkė-prancūzų kalbos vertėja) už gausią knygų dovaną (241 egz.) mūsų Senosios Varėnos Balio Gražulio bibliotekai. –

Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus taryba


2009.04.11 d. JAV laikraščio “Draugas” šeštadienio priede publikuojamas išsamus, gausiai nuotraukomis iliustruotas, Aldonos Žemaitytės straipsnis “Gyvenimo, tikėjimo ir meno tiesa” apie Senosios Varėnos bažnyčios klebono kunigo Pranciškaus Čivilio ir skulptoriaus Manto Paulausko veiklą.

Plačiau žr-->Gauta informacija iš Leono Žukausko apie tai, kad projekto Olita- Orany autoriai organizuoja tradicinį dviračių žygį “Traukinys orkestras 2009”. Dviratininkų traukinys vėl sujungs Alytų ir Varėną. Kelionė skirta pirmojo traukinio į Alytų 110-sioms metinėms paminėti.Prisijungti prie žygio kviečiami visi dviračių ir istorijos entuziastai. Traukinys išvyksta gegužės 1 d. 8:32 val. iš Alytaus Senosios geležinkelio stoties (Gardino g. 14).Kelionės trukmė 8 val. Detaliau kreiptis adresu : leonas.zero@gmail.com


Į mus kreipėsi Alytaus apskrities kultūros žurnalo (Dainava) redaktorė Audronė Jacunskienė, kviesdama dalyvauti žurnalo veikloje Alytaus apskritį liečiančiais istorijos, etnografijos, dailės, muzikos, kraštotyros paveldo ir kt. klausimais.

Redaktorės adresas direktorius@alytausmuziejus.lt

04.15. ir 04.16. gavome išsamią informaciją apie Goethe‘s instituto pastaruoju metu organizuojamus renginius.


2009.04.17. Varėnos Kultūros centre įvyko Kultūros ministerijos premijos “Geriausias kultūros centras 2008” įteikimo šventė.

Koncertavo rajono etnografiniai kolektyvai. Rajono kultūrinį gyvenimą savo organizacine veikla žymiai praturtina ČDSVsk nariai – Irena Naujūnienė, Gražina Kuodienė, Nijolė Pavasarienė, Daiva Selevičienė, Ramona Velžienė, Kęstutis Taraila. Drauge su kitais kultūrinės veiklos organizatoriais jie pristatyti visuomenei, apdovanoti gėlėmis.


2009.04.18. Senosios Varėnos laisvalaikio centre įvyko Atvelykio vakaronė. Organizavo Marija Dancevičienė.


Kovo 26 d. 15 val. Senosios Varėnos laisvalaikio salėje -
Gavėnios vakaronė.Senovines Gavėnios giesmes išpildė Varėnių ansamblio ir "Caritas" organizacijos narės- giedotojos.
Organizatorė-Senosios Varėnos laisvalaikio centro vedėja, Marija Dancevičienė Gavėnios vakaronėje giedojo:
Marija Gražulienė, Antanina Michailovskaja, Teresė Valiukonienė, Apolonija Kumpienė, Ona Mockevičienė, Marija Dancevičienė, Gražina Jaronienė.Kovo 28 d. 11 val. Alytaus kolegijos aktų salėje ( Merkinės g.26 ) įvyks leidinio "Alytaus krašto mokslininkai" pristatymas visuomenei.
Organizatoriai -Alytaus mokslininkų draugijos"VIZIJA" taryba.
Kviečiami dalyvauti mokslininkai kraštiečiai.


Balandžio 2 d.16 val. Senosios Varėnos laisvalaikio centre organizuojama Velykinių margučių vašku dažymo pamoka Andriaus Ryliškio mokyklos mokiniams.
Insruktorė- ČDSVsk narė Regina Skudzinskienė. Organizatorė Marija Dancevičienė.


Skaitovų konkursas Senojoje Varėnoje Lietuvos vardo 1000-mečio ir Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos paminėjimui


Kovo mėn. 10 d. Senosios Varėnos laisvalaikio centre suorganizuotas skaitovų konkursas, skirtas Lietuvos vardo 1000-mečio ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui. Organizatorė- Senosios Varėnos laisvalaikio centro vadovė, Marija Dancevičienė. Varėnos savivaldybės vardu sveikinimo žodį tarė ir palinkėjo sėkmės konkurso dalyviams seniūnas Juozas Balevičius. Konkurse dalyvavo įvairaus amžiaus bei išsilavinimo 11 skaitovų iš Gudžių ir Perlojos kultūros centrų bei Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos ir "Caritas" organizacijos. Vertinimo komisija - Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos mokytoja,ČDSVsk tarybos narė Leokadija Balkuvienė, Senosios Varėnos "Caritas" organizacijos pirmininkė Danutė Petrauskienė ir laisvalaikio centro vadovė Marija Dancevičienė -I-ją vietą paskyrė Urtei Fialkovskytei (Perlojos Kultūros centras); II-ją vietą - Eglei Stoškutei (taip pat Perlojos kultūros centras) ir Liucijai Selvestravičiūtei (Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla); III-ją -Šarūnei Mikelionytei ( Gudžių kultūros centras) ir Agnei Makselytei (Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla).Laureatai apdovanoti garbės raštais ir atminimo dovanėlėmis. Visi šventės dalyviai pakviesti prie vaišių stalo.


Kovo 17 d.Vilniaus Rotušėje Lietuvos vardo tūkstantmečio sukakties proga buvo įteikti "Šviesuolių apdovanojimai 2009" iškiliausioms Lietuvos asmenybėms.

Gerb. Klebonui, Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus
tarybos nariui, kunigui PRANCIŠKUI ČIVILIUI


Džiaugiamės,kad esate apdovanotas "Šviesuolių apdovanojimais 2009" Lietuvos vardo tūkstantmečio sukakties proga kaip vienas iš iškiliausių Lietuvos asmenybių.Ačiū Jums už gerumą, už auką ir meldžiame Aukščiausiąjį dar ilgai ilgai neužpūsti švelnumo ir meilės ugnimi liepsnojančios Jūsų širdies.

Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus taryba


Renginys: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos koncertas "Lietuva - tai Mes"
Senosios Varėnos laisvalaikio centre. Organizatorė- ČDSVsk narė Marija Dancevičienė.
2009.02.14.


Renginys: Šv.Mišios Senosios Varėnos bažnyčioje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos pagerbimui. proginę hominiją skaitė ir šv.Mišias aukojo klebonas kun.Pranciškus Čivilis (ČDSVsk tarybos narys). Giedojo parapijiečiai, iškilmes baigdami Lietuvos himnu. Vargonavo Kęstutis Tareila (ČDSVsk narys ).
2009.02.16.


Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje projektas:

M. K. Čiurlionis – Lietuvos klasikas ir pasididžiavimas

Visuomeninė organizacija choras „Pro musica“, siekdamas pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje, rengia projektą „M. K. Čiurlionis – Lietuvos klasikas ir pasididžiavimas“ ir 2009 m. balandžio 28 d. – gegužės 1 d. kartu su gerbiamu profesoriumi V. Landsbergiu koncertuos Briuselio Karališkosios Konservatorijos Didžiojoje salėje. Choras atliks M. K. Čiurlionio religines giesmes ir harmonizuotas lietuvių liaudies dainas, M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonu atliks prof. Vytautas Landsbergis.

M. K. Čiurlionio kūrinių koncertas Briuselyje, skirtas Lietuvos vardo Tūkstantmečiui, Lietuvos įstojimo į ES ir NATO penkmečiui paminėti bei Vilniaus – Europos kultūros sostinės reprezentavimui.

Tarptautinį pripažinimą pelnęs Vilniaus universiteto mišrus choras „Pro musica“ įkurtas 2004 m. Vyriausiosios dirigentės ir meno vadovės Rasos Gelgotienės vadovaujamas choras koncertavo Ispanijoje, Italijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Kuboje, Meksikoje, Gruzijoje, JAV ir kitose šalyse. Lietuvoje choro veikla įvertinta „Aukso paukštės“ nominacija „Naujai suspindusios žvaigždės“ kategorijoje, Ispanijos festivalyje – specialiu apdovanojimu už sambos atlikimą. Choras nuolat rengia naujas koncertines programas, dalyvauja įvairiuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai bendradarbiauja su užsienio chorais.


01.04. Naujieji 2009 metai pradėti Padėkos ir Palaimos prašymo Šv.Mišiomis Senosios Varėnos bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kun. Pranciškus Čivilis ir kunigas rezidentas Vytas Bučinskas .

Kalėdines – Naujųjų metų giesmes giedojo "Varpilės" choras (jo tarpe - ČDSVsk nariai Irena Naujūniene, Kęstutis Tareila, Elvyra Sinkevičienė). Vadovė –ČDSVsk narė Ramona Velžienė.

01.06. Trijų Karalių šventė Senosios Varėnos bažnyčioje. Kaip ir kiekvienais metais, į šias pamaldas iš "tolimųjų rytų" su dovanomis gimusiam Pasaulio atpirkėjui atvyko ir trys karaliai – Kasparas, Melchioras, Baltazaras (atitinkamai apsirengę Senosios Varėnos gyventojai p- Danas Zalieckas, Jonas Saulevičius ir Jonas Pipas - režisierė – Irena Tešaitienė).

Dovanų tarpe- 2008 metais Senojoje Varėnoje gimusių 12-os kūdikų dokumentai.

Šv.Mišias aukojo, šventino kreidą klebonas kun.Pranciškus Čivilis.


01. 13. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Senosios Varėnos laisvalaikio centre.

ČIURLIONIO DRAUGIJOS
SENOSIOS VARĖNOS SKYRIAUS TARYBA
SVEIKINA VISUS DRAUGIJOS NARIUS IR JOS RĖMĖJUS
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 2009-JŲ METŲ PROGA

Težydi vien tik geras žodis,
Te džiugina kiekvienas geras darbas,
Tegul prasmingos būna dienos,
O laimė – dažnas Jūsų svečias!

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!Švenčių laikotarpiu vyksta šie renginiai:

12.27. Kalėdinė vakaronė"Kalėdiniai džiaugsmai" Senosios Varėnos laisvalaikio centre. Organizuoja Marija Dancevičienė.

12.18. Prieškalėdinis koncertas Senosios Varėnos Laisvalaikio salėje.
Organizatorė- Marija Dancevičienė

12.07. Iškilmingas Senosios Varėnos bažnyčią dekoravusio dailininko skulptoriaus Manto Paulausko auksinio jubiliejaus paminėjimas.
Organizuoja Senosios Varėnos "Caritas" vadovė Danutė Petrauskienė Bažnyčios žemutinėje salėje veiks dailininko Manto Paulausko kūrybos paroda.

11.27. Literatūrinė – muzikinė priešadventinė popietė "Palydint nueinantį rudenį" Senosios Varėnos laisvalaikio salėje.
Organizatorės- Marija Dancevičienė ir Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė Leokadija Balkuvienė.


Tarptautinio chorų festivalio "Beauštanti aušrelė", skirto M.K.Čiurlionio gimimo ir krikšto Varėnos bažnyčioje 133-sioms metinėms

PROGRAMA

Spalio 04 d. 17-18val.

Festivalio atidarymas Merkinės Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčioje

Choro "Mirklis" ("Akimirka") koncertas (Latvija)

Spalio 05d. 12-14 val.

Šv. Mišios Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje Bus giedamos M.K. Čiurlionio Mišios, kurias atliks visi festivalyje dalyvaujantys chorai.

Spalio 05d. 16 val.

Chorų koncertas Varėnos kultūros centre.

Dalyvauja:

"MIRKLIS" – mišrus choras, Balvi raj. Latvija

"NAVIS" -Širvintų raj.kultūros centro kamerinis mišrus choras

"ŠILAS" - Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mišrus choras

"GAUSTAS" –Lazdijų kultūros centro kamerinis choras

"VARPILĖ" –Varėnos kultūros centro mišrus choras


KONCERTAS

2008 m. spalio 7 d., 15 val. (antradienį) Varėnos muzikos mokykloje įvyks lietuvių liaudies dainų koncertas tema "Išsupuota dainų".

Programą atliks Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos mokyklos mokytoja –ekspertė Birutė Zalanskaitė.


Filmu programa „Guten Film!" Vilniuje

Filmų programa „Guten Film!" 2008 m. spalio 3 – 10 d. „Forum Cinemas Vingis", Savanorių pr. 7, Vilnius

Išsamiau: http://www.goethe.de


M.K.Čiurlionio 133-jų gimimo metinių paminėjimas Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje

Prieš 12 metų Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryboje kilo idėja kiekvienais metais M.K.Čiurlionio gimimo dieną pagerbti tų metų kultūrinėje veikloje labiausiai pasižymejusius visuomenininkus. Tam tikslui buvo sukurtas "Sidabrinės bitės" ženklas, įteikiant jį metų nominantui su savivaldybės premija. Iki šių metų "Sidabrine bite" appdovanoti net 22 kultūrinės veiklos visuomenininkas. 2008-jų metų "Sidabrinės bitės" nominantai – kapelos "Periodas" vadovas Valentinas Taraila ir dailininkė Irena Žukauskienė. Taigi, "Sidabrinių Bičių "šeima pasipildė 23-ja ir 24-ja "Bitute".

Plačiau žiūr.>


Paskelbta Getes instituto Lietuvos padalinio rudens renginių programa
Tinklapis http://www.goethe.de/ins/lt

Wettbewerb Deutsch in Studium und Wissenschaft – klipp und klar! Bewerbungsfrist 10.10.2008

http://www.goethe.de/ins/lt/vil/ver/de3671082v.htm

Filmprogramm

Guten Film! 26. September - 10. Oktober 2008 Kaunas, Vilnius

http://www.goethe.de/ins/lt/vil/ver/de3537144v.htm

Europäischer Tag der Sprachen Abenteuer Deutsch 24.-26. September 2008 Anmeldung abgeschlossen

http://www.goethe.de/ins/lt/vil/ver/de3536040v.htm

Frühes Deutsch Mit-Mach-Theater Theater und Workshop 29. September – 03. Oktober 2008 Vilnius, Kazlų Rūda, Marijampolė, Šakiai, Jurbarkas Auf Einladung

http://www.goethe.de/ins/lt/vil/ver/de3538241v.htm

Deutsch nach Englisch Deutsch als 2. Fremdsprache Seminarreihe 29.09.-10.11.2008

http://www.goethe.de/ins/lt/vil/ver/de3697771v.htm


Mūsų kelionė į Prenclau

Rugpjūčio 18 d. mes išvykome į Vokietiją. Mes – tai Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „SERBENTA". Į Vokietijos miestą Prenclau vykome jau antrą kartą. Pirmą kartą vežėme programą apie liną, o šį kartą pristatėme grybų šventės kiemelį. Turėjo pristatyti kultūrinį ir kulinarinį paveldą. Mums labai padėjo geri žmonės, todėl važiavome ne tuščiomis. Nuvežėme: pyragėlių su grybais, marinuotų ir džiointų grybų, medaus, naminės duonos, grikines babkas, konditerinius baravykus, lašinių ir net dzūkiškos trauktinės „ant žolalių" užpiltinės. Vokiečiai labai viską noriai ragavo, skanavo, ypač lašinius. Rugpjūčio 23d. (šeštadienį) koncertavome net tris kartus. Mokėme savo folklorinių žaidimų ir šokių. Penkias dienas vien keliavome, daug palankėme . Buvome: Berlyne, Templino miesto vandens atrakcionų parke, prie jūros Albeke. Templino mieste matėme tikrą amerikietišką rodeo – tai buvusio Prenclau mero dovana. Giedojome vieno kaimo bažnyčioje – vokiečiai buvo sužavėti. Mūsų grupėje buvo 16 žmonių: 11 dainorėlių, 3 muzikantai, 1 dainininkė ir aš, Irena - vadovė. Mus lydėjo atstovė iš savivaldybės – Tatjana Saulevičienė. Taigi, visiems buvo smagu!

Irena Naujūnienė, folkloro ansamblio "Serbenta" vadovė.


Pranešimas, skaitytas 2008.08 01 Druskininkuose,
konferencijoje "M.K.Čiurlionis ir pasaulis".

M.K.Čiurlionio kūrybos puoselėjimo Varėnos krašte tradicijos

Tautos genijus Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnos (dabar – Senosios Varėnos) šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininko Konstantino Čiurlionio šeimoje. Šioje tik prieš 100 metų valstybės kanclerio Mykolo Bžostovskio pastatytoje bažnyčioje kunigas Aloyzas Giaras (1834 -1884) jį pakrikštijo, suteikdamas Mikalojaus, bažnyčios šventojo globėjo, ir Konstantino, kūdikio tėvo, vardus. Krikšto metrikai - tai svarbiausias būsimojo muziko ir dailininko kaip žmogaus dokumentas visam gyvenimui. Iš šių metrikų Čiurlionis jau tapęs dailininku „Jūros sonatos" paveiksle bangų putomis užrašė savo MKČ emblemą, garsinančią jį pasaulyje iki šiolei.Taip ši bažnyčia yra memorialas M.K.Čiurlionio biografijoje.

Plačiau žiūr… >>

Gražina Jaronienė Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius


Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso –festivalio
„Skambančios spalvos" (2008.04.11)
LAUREATŲ sąrašas

Plačiau žiūr… >>


Darželinukų pažintis su M.K.Čiurlioniu

Saulėtą gegužės rytą į Senosios Varėnos „Nykštuko" lopšelio – darželio Kiemą, prie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklo, rinkosi rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogai. Čia skambėjo M.K. Čiurlionio kūryba ir mažųjų čiurlioniečių dainos, kuriems gitara pritarė muzikos pedagogė Irena Naujūnienė M.K.Čiurlionio draugijos pirmininkė Elvyra Sinkevičienė susirinkusiems papasakojo apie skulptūros atsiradimo istoriją, apie menininko kūrybos kelią ir pakvietė aplankyti M.K.Čiurlionio atminimui įkurtą kambarį. „Nykštuko" lopšelio-darželio auklėtojos Gražina Bartusevičienė, Danguolė Ratkevičienė, Jūratė Gecevičienė pakvietė koleges stebėti mažųjų ugdytinių kūrybą. Išklausę M.KČiurlionio simfonines poemas „Jūra" ir "Miške", vaikai savo patirtas emocijas išreiškė judesiu, spalvoms ir žaidimais. Nors „Nykštuko" lopšelis – darželis yra kaime, bet turint gerus kaimynus- A.Ryliškio vidurinę mokyklą, B.Gražulio biblioteką ir M.K.Čiurlionio draugiją pašonėje, visi darbai ir sunkumai įveikiami.

Renginio foto galerija >>

Jūratė Gecevičienė – Senosios Varėnos „Nykštuko" lopšelio –darželio auklėtoja


V ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
5-th NORDIC – BALTICCHORAL FESTIVAL – TARTU
2008 m.rugpjūčio 5 – 10 d.

Festivalis vyksta kas dveji – treji metai.Dalyvauja 8 valstybiniai mišrūs chorai, atliekami kiekvienos valstybės du choriniai kūriniai originalo kalba. Viso skambėjo 16 kūrinių ir 5 festivaliniai himnai.
Lietuvą atstovavo 19-ka mišrių chorų (virš 500 dainininkų).
Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė" (vadovė Ramona Velžienė) taip pat buvo pakviestas į V-ąjį dainų chorų festivalį (kaip anksčiau vykusių festivalių dalyvė). Tartu festivalyje ne tik vyko jungtinės repeticijos Dainų slėnyje, bet dalyvavome ir chorų seminaruose, klausėmės pavyzdinių chorų koncertų, patys koncertavome Tartu savivaldybės aikštėje bei išvykoje į regiono Poltsamoa miestelį, su latvių,švedų chorais giedojome bažnyčioje, susipažinome su Poltsamaa įžymybėmis.
Šiaurės ir Baltijos šalių festivalių tikslas- propaguoti chorinę muziką, susipažinti su įvairių šalių choriniais kūriniais, pabendrauti su užsienio chorais, pasisemti chorinio dainavimo patirties.


VYKS XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Lietuvos ir išeivijos akademinės bendruomenės bei kultūros ir meno atstovus kviečiame dalyvauti XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK) simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 26-30 d. Lemonte (Čikagos priemiestyje), Ilinojaus valstijoje, JAV.

Visus norinčiuosius dalyvauti simpoziume prašome iki rugpjūčio 15 d. registruotis simpoziumo internetinėje svetainėje adresu http://www.mks14.com

Plačiau žiūr… >>


LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDAS
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ

TARPTAUTINIS VI MENŲ FESTIVALIS
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU

2008 m. birželio 28 - rugsėjo 23 d.

FESTIVALIO PRADŽIOS ŠVENTĖS RENGINIAI

BIRŽELIO 28 d.,šeštadienį, 15 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje ( M.K.Čiurlionio g.35)

FESTIVALIO ATIDARYMAS

M.K.Čiurlionio preliudus skambina Rokas Zubovas dalyvauja Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos jaunių choras Vadovė Antanina Laurenčikienė

16.30 val.Iškilmės prie M.K.Čiurlionio Druskininkų miesto kultūros centro paminklo

Moterų choras „Gija" Vadovė Janina Macevič 19.30 val.

Druskininkų bažnyčioje Sakralinės muzikos valanda

Dalyvauja Vilniaus arkikatedros Bazilikos didysis choras

Vadovas Remigijus Songaila Asta Krikščiūnaitė (sopranas) Remigija Žemaitienė (sopranas) Romualdas Vešiota (baritonas) Mindaugas Žemaitis (baritonas) Bernardas Vasiliauskas (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, J.Gudavičius,Ch.Gounod, A.Kačanauskas ir kt.

21.30 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje ir prie Druskonio ežero

Dainų vakaras „Anoj pusėj ežero"

dalyvauja chorai, solistai

Liepos 13 d.12 val.(sekmadienį) Senosios Varėnos Bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Kastytis Mikiška (birbynė) Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionio ir lietuvių kompozitorių kūriniai

Rugpjūčio 3 d. 12 val .(sekmadienį) Senosios Varėnos Bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Mindaugas Žemaitis (baritonas) Daiva Gudelevičiūtė (altas) Žibutė Valkaitytė (fleita) Živilė Survilaitė (vargonai) Programoje M.K.Čiurlionis, W.A.Mocart ir kt.

Rugsėjo 14 d.12 val.,(sekmadienį) Senosios Varėnos Bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Jūratė Vizbaraitė (sopranas) Milda Narsevičiūtė (sopranas) Liauda Vaitkūnaitė (vargonai)

Programoje M.K.Čiurlionis, F.Shubert, J.S.Bach ir kt.Maloniai kviečiame dalyvauti visus su šeimomis
Organizatoriai


Kunigo Stasio Ylos gimimo šimtmečiui

Šiais metais sukanka 100 metų nuo monografijos "M.K.ČIURLIONIS- KŪRĖJAS IR ŽMOGUS" autoriaus kunigo Stasio Ylos gimimo. Ši monografija, tai paskutinė Stasio Ylos parašyta knyga, išleista Amerikos lietuvių bibliotekos leidykloje jau po jo mirties – 1984 metais. Ji yra išsamiausias informacinis šaltinis M.K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos studijai.

Plačiau žiūr… >>


Ištrauka iš dr.Aldonos Vasiliauskienės (Šiaulių universitetas ir Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetas) straipsnio, atspausdinto MOKSLO LIETUVOJE 2008.04.17., Nr8 ( 386 ).

M.K. ČIURLIONIO KŪRYBAI SKIRTA KNYGA

Trijų ambasadorių: buvusio Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje Boriso Klimčiuko ( Borys Klimchuk),Ukrainos ambasadoriaus Latvijoje Raulio Čilačavos (Raul Chilachava) ir Gruzijos ambasadoriaus Lietuvai Davido Aptsiaurio ( David Aptsiauri ) iniciatyva per gana trumpą laiką parengta , išleista ir 2008 m.kovo 21 d. Ukrainos ambasadoje Vilniuje pristatyta knyga Karalių pasaka ( Kazka koroliov).

Netikėtas knygos pavadinimas Karalių pasaka. M.K.Čiurlionio simboliuose galime įžvelgti prasmę,tad, pasak Čiurlionio namų Vilniuje direktoriaus Stasio Urbono, čia galime matyti du ambasadorius, suradusius Lietuvą ir dvasinės šviesos simbolį - Mikalojų Konstantiną Čiurlionį.

Knygoje yra 64 M.K.Čiurlionio darbų iliustracijos ir šiems paveikslams sukurti poezijos posmai gruzinų, ukrainiečių bei rusų kalbomis. Dera pastebėti, kad Nepaprastasis ir įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Latvijai Raulis Čilačiava – gruzinas, gimęs ir augęs Gruzijoje, vėliau atvykęs į Ukrainą. Maždaug 40 metų dirba garsindamas jos vardą.Pasak ambasadoriaus B.Klimčiuko,tai labai įdomus žmogus, kurio likimas padalytas tarp dviejų valstybių – Gruzijos ir Ukrainos, o jų sujungimas poeto širdyje praturtina kūrybą , paskatina ir jo pamiltąjį Čiurlionį pristatyti šioms valstybėms. B.Klimčiukas tikisi, kad ši pirmoji tokio pobūdžio knyga užims deramą vietą Čiurlionio garsinimo kelyje.


M. K. Čiurlionio Atminimo kambaryje balandžio 10 dieną 10.45 valandą vyko lietuvių kalbos pamoka devintokams. Jos tema „M. K. Čiurlionio paveikslai ir Salomėjos Neries eilėraščiai“. Pamoką vedė Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė Leokadija Balkuvienė.


Kelionė i Italija

Varėnos muzikos mokyklos jaunių choras „Varėnė, pripažintas stipriausiu savo kategorijos choru Alytaus apskrityje,vadovaujamas mokytojos metodininkės, Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus tarybos narės Ilonos Zalanskienės 2008 metų balandžio 12 dieną išvykstą i tarptautinį vaikų chorų konkursą „IL GARDA IN CORO“ Italijoje. Konkursas vyks balandžio 15 -19 dienomis Malcesine, miestelyje prie Garda ežero. Festivalyje dalyvaus apie 20 įvairių šalių kolektyvų, tarp jų trys chorai iš Lietuvos. Vaikai dainuos viduramžiu Šv.Stefani bažnyčioje. Linkime varėniškiams sėkmės ir laukiame laimingai grįžti namo.


TARPTAUTINIS KONKURSAS - FESTIVALIS „SKAMBANČIOS SPALVOS“ SKIRTAS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS 110 - GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI

Balandžio 11 d. Tarptautinio festivalio „skambančios spalvos“ programa

8.00 -10.00 val. dalyvių registracija

10.00 val. Festivalio atidarymas

10.30 – 13.00 val. Pianistai (jaunesnioji grupė)

13.00 – 14.00 val. pietų pertrauka

14.00 -14.30 val. Fortepijoniniai ansambliai

15.00-17.00 val. Pianistai (vyresnioji grupė)

17.30 – 18.15 Vokalistai

19.00 – Festivalio rezultatų paskelbimas.

Balandžio 12 d.

Konferencijos “skambančios spalvos” programa

10.00 – 10.30 Registracija Varėnos muzikos mokykloje

10.30 – 11.00 Konkursinių darbų „Gražiausios lietuvių liaudies dainos iliustracija“ parodos atidarymas
V. Šemeška, dailininkas,VMM mokytojas metodininkas

Vilniaus grafikos meno centro „Kairė – Dešinė“ grafikos darbų parodos atidarymas

K. Grigaliūno „Vilniaus albumas-sąsiuvinis Nr.1“ parodos atidarymas

J. Minčinauskienė, Vilniaus grafikos meno centro „Kairė – Dešinė“ direktorė

Groja A. Tiškus, Varėnos muzikos mokyklos mokytojas

11.00 – 11.15 Konferencijos pristatymas ir sveikinimo žodis
Varėnos rajono savivaldybės atstovas
N. Pavasarienė, VMM direktorė, Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos pirmininkė

11.15 – 11.45 Žiūrų kaimo moterų ansamblio koncertas ir dainų pristatymas
Dainas pristato ansamblio vadovė M. Paulauskienė

11.45 – 12.00 Daina Dzūkijoje
D. Blažulionytė, Dzūkijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus vedėja

12.00 – 12.15 Liaudies meno aktualumas dailės pamokose
A. Čiurlionytė, menotyrininkė, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokytoja ekspertė

12.15 - 12.30 Liaudies daina mane lydinti nuo lopšio
I.Naujūnienė, Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinės mokyklos vyresnioji mokytoja

12.30 – 12.45 Vienas iš metodų vaiko kūrybingumui ugdyti
M. Daujotaitė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja

12.45 – 13.00 Vanduo ir laikas liaudies dainų neįveikia
G. Gudmanienė, Garliavos muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

13.00 – 13.15 Pertrauka

13.15 – 13.45 Mūsų liaudies dainų prigimtis
B. Zalansklaitė. Druskininkų muzikos mokyklos mokytoja ekspertė

13.45 – 14.00 Monogfafija „Jadvyga Čiurlionytė“
Pristato knygos autorė VMTA profesorė L. Burkšaitienė

14.00 - 14.20 Filmas „Seserys“
Pristato Adel. Nedzelskis, menotyrininkas

14.20 - 14.40 Piešinių konkurso nugalėtojų apdovanojimai

14.40 Diskusijos


Balandžio 5 d.18 val.Senosios Varėnos laisvalaikio centre vyks vakaronė "Suk,suk,ratelį".Gros muzikantai Pranas Ulbinas ir Danius Taraila. Organizatorė- Marija Dancevičienė


Bernd Franke – Onutės Narbutaitės pokalbis koncertas su Čiurlionio styginių kvartetu

2008 m. balandžio 3 d., 18.00 val. Vokietijos ambasada Vilniuje bendradarbiaujant su Lietuvos Kompozitorių sąjunga kviečia į Kompozitorių sąjungos salėje vyksiantį Vokietijos šiuolaikinio kompozitoriaus Bernd Franke pokalbį koncertą su kolege, žymia Lietuvos kompozitore Onute Narbutaite. Po abiejų kompozitorių pokalbio (vakaro vedėjas Mindaugas Urbaitis) apie jų darbą, dabartines tendencijas ir įtaką jų kūrybai Čiurlionio kvartetas drauge su solistais Asta Krikščiūnaite (sopranas) ir Roku Zubovu (fortepijonas) atliks abiejų kompozitorių kūrinius.

Šis renginys – tai „Vokietijos kultūros pavasario", organizuojamo Vokietijos ambasados ir Goethe-Institut Vilniuje ir vyksiančio nuo 2008 m. vasario iki birželio mėnesio, dalis.

Pagarbiai,
igaliotas Mathias Kobs
Vokietijos ambasados Vilniuje spaudos skyrius
Z. Sierakausko 24/8
LT – 03105 Vilnius
El. paštu: pr-100@wiln.diplo.de Internetas: www.vilnius.diplo.de Tel.: 8-5-2106427 Mobilus tel.: 8-699-38133


Paroda Gerhardas Richteris „Apzvalga"
„Vokietijos kulturos pavasario" renginys

2008 m. balandzio 4 – geguzes 11 d.
Siuolaikinio meno centras, Vokiečių g. 2, Vilnius
Atidarymas balandzio 4 d. 18.00 val.

Balandžio 2 d. 18.00 val.
ŠMC kavineje (Vokieciu g. 2) dr. Dietmaras Elgeris, meno istorikas ir buves
G. Richterio asistentas, skaitys pranesima „Gerhard Richter: Tapybos menas".
Pranesimas bus skaitom as anglu kalba.


Asteroidas 2420 ČIURLIONIS

1975 m. spalio 3 d.Krymo observatorijos mokslininkas Nikolajus Černychas per teleskopą atrado asteroidą, kuris savo forma tikriausiai priminė kažkurį M.K.Čiurlionio kūrinį, dėl to jį pavadino "2420 Čiurlionis" vardu.

Asteroidas "2420 Čiurlionis" apskrieja saulę per maždaug keturis metus (vidutiniškas atstumas iki saulės 384 milijonai kilometrų). Šio asteroido atradimu ypač susidomėjo Lietuvos menininkai.

(Analogiškai dailininkas B..Pineginas surengtoje ekspedicijoje po Arkties vandenyną vieną Prano Juozapo Žemėje esančių aukštumų pavadino M.K.Čiurlionio kalnais, nes jos vaizdas jam priminė M.K.Čiurlionio nutapytą paveikslą „Ramybė")


Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Senojoje Varėnoje ir Varėnoje

10.30 val.. – Šv.Mišios Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Giedos A.Ryliškio vidurinės mokyklos moksleivių choras.

. 11.00 val. - Iškilmingas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas prie Nepriklausomybės paminklo Senojoje Varėnoje.Gėlių padėjimas žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Mitingas. Dalyvaus Seimo narys Gediminas Jakavonis,Sąjūdžio,Šaulių,Skautų vadai ir dalyviai. Meno kolektyvų programa. Šventinė popietė prie laužo.


Goethe's instituto Vilniuje, Gedimino 5 LT-01103 (el. paštas info@vilnius.goethe.org)
2008m. sausio - kovo renginių Respublikoje

PROGRAMA

Vasario 5 – kovo 10 d. PARODA: Namas ir miestas. Naujoji XXIa. Berlyno architektūra Vilnius, Saulėtekio g.14

Vasario 7 – kovo7 d. PARODA: Šiuolaikinė knygų iliustracija Vokietijoje
Klaipėda, H.Manto g.25

Vasario 21 – 24 d. VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ
Vilnius, Laisvės pr.5

Kovo 14 – gegužės 9 d. FOTOGRAFIJOS PARODA: Vaizdavimas. Įsivaizdavimas
Kaunas,Nepriklausomybės aikštė 12

Kovo 5 – 15 d. KINAS: Berlynas. Aleksandro aikštė.
Klaipėda, Daržų g.10/ Bažnyčios 4

Kovo 28 -29 d. FESTIVALIS: Mados infekcija.
Vilnius, Vokiečių g.2

Kovo 20 – balandžio 13 d. FOTOGRAFIJOS PARODA: Nuotolis.
Vilnius, Gedimino pr.43

Kovo 30 d. DŽIAZO FESTIVALIS
Birštonas,Jaunimo g.4

NTERNETINIS PROJEKTAS, Vertimas – kultūrinių mainų išraiška www.goethe.de/vokieciuliteratura


01.06. Vyko Trijų Karalių – Kristaus apsireiškimo šventė Senosios Varėnos bažnyčioje. Šv.Mišias aukojo klebonas kun.Pranciškus Čivilis ir kun. Vytautas Bučinskas. Giedojo „VARPILĖS"choras, vadovaujamas Ramonos Velžienės.Apsilankė Trys Karaliai ( IrenosTešaitienės režisūra) su dovanomis ir 2007 m.gimusių parapijiečių sąrašu , kurį Šventės dalyviams bažnyčioje paskelbė klebonas.


01.12. Vyko literatūrinė – muzikinė popietė „Nepamirštama diena" , skirta Lietuvos laisvės gynėjų dienai Senosios Varėnos laisvalaikio salėje ( režisierė Marija Dancevičienė).


01.26. Vyko vakaronė „Po savo stogu" Senosios Varėnos laisvalaikio salėje ( režisierė Marija Dancevičienė).


Tinklapio administravimas   I    Redaktorius: Gražina Jaronienė    grazen@omni.lt     Dizainas, fotografijos, programavimas: Gintaras Jaronis  gintasstudio@one.lt