Gintaras Jaronis studijavo technologijos mokslus ir įvairias dailės disciplinas. Studijas baigė Vilniaus dailės institute (diplominio darbo tema – „Portretas meninėje fotografijoje“, 1987 m.). Studijų metais ir vėliau dirbo foto studijos vadovu, dailės mokytoju, dizaineriu, keletą metų užsiėmė individualia veikla. Nuo 2006 m. dirba Vytauto Didžiojo universitete, HMF Kultūros tyrimų centre ir infrastruktūros departamente (veiklos sritys: studijų technika, fotografija, filmavimas, interneto svetainių kūrimas ir priežiūra, renginių organizavimas). 2010 – 2013 m. bendradarbiavo su Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centru. 2009 – 2015 m. buvo akademinio leidinio „Grupės ir aplinkos“ bendraautorius. Fotografijos publikuotos spaudos ir interneto leidiniuose: „Nemunas“, „Kultūros barai“, „Dienovidis“; „Mokslo Lietuva“; kamane.lt, alkas.lt,  bernardinai.lt,  vdu.lt ir kt.. Nuo 2015 m. bendradarbiauja su VŠĮ Gabrielės meno galerija. (savanoriška veikla). Nuo 2018 m. dalyvauja kino filmų festivalio „Jūs – mūsų širdyse; Partizanų ir tremtinių istorijos“ organizacinėje veikloje (info sklaida, reklama; savanoriška veikla). http://filmufestivalis.lt

Personalinių ir grupinių parodų sąrašas –>